fbpx Odstąpienie od umowy zakupu | Picobello-Shop Polska Przejdź do treści
Razem: 0,00 zł

Odstąpienie od umowy zakupu

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki mogą Państwo zrezygnować z zakupu dokonanego w naszym sklepie, bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres:

Ottimo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Młyńska 27
42-700 Lubliniec

faksem  34 353 06 50 lub pocztą elektroniczną: info@picobello-shop.pl z dopiskiem „PICOBELLO – ODSTĄPIENIE OD UMOWY”

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny na tej stronie. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Pobierz formularz oświadczenia odstąpienia od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

TERMIN NA ZWROT WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państw u prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SPOSÓB ZWROTU WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

KOSZTY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską, to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego też zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

  • pisemnie na adres: „OTTIMO SYSTEMS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Młyńska 27, 42-700 Lubliniec;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@picobello-shop.pl;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSUMENTA ZA UŻYCIE PRODUKTU
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

POTWIERDZENIE KONSUMENTOWI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.